اتصل بنا

رایانامه:  nasr-pajuhi@qom.ac.ir

تلفن: 02532103361    از ساعت 8 الی 14 روزهای فرد

آدرس: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان مرکزی، دفتر مجله نثرپژوهی عربی.


CAPTCHA Image